Rfid Etiketlerin Bölümleri ve Çeşitleri

Her cins ürünün ya da canlı cansız nesnenin, tanınma işlemlerinin otomatik olarak, radyo frekansları aracılığı ile yerine getirilmesi rfid etiket olarak ifade edilmektedir. İfadeden de anlaşılacağı gibi, rfid aslen, bir etiket ve bir okuyucudan meydana gelmektedir.

Elektronik ürün kodu şeklinde de tabir edilen rfid etiketleri, her cins ürün ya da varlığın bilgilerini elde etmek, elde edilen bilgileri saklamak ve saklanmakta olan bilgileri frekanslar aracılığı ile göndermek maksatları ile kullanılmaktadırlar. Ürünlerin üzerinde yerleşik vaziyette bulunan etiketler, okuyucular tarafından algılanarak otomatik olarak kayıt altına alınmakta ve değiştirilmektedir.

Rfid etiketler, pasif, yarı pasif ve aktif olarak üç çeşide ayrılan etiket cinsleridir. Pasif etiketler, güç kaynağı içermeyen etiket cinsleridir. Ekonomik maliyetleri ile ön planda bulunmaktadır. Bu tip etiketler, ihtiyaç duydukları gücü okuyuculardan almaktadır. Yarı pasif etiketler, güç ihtiyaçlarını bünyelerinde bulunan küçük pillerden sağlamaktadır. Aktif etiketler ise, devrelerin çalışması maksadı ile sinyal üretilmesini sağlamaya yarayan güç kaynaklarını, kendi haznelerinde bulundurmaktadır. Aktif rfid etiketleri, profesyonel anlamda hizmet sunmakta, ancak bu hizmetlerinin bedeli de yüksek maliyetlerde olmaktadır.

Rfid etiketleri üç bölümden meydana gelmektedir. Ürünün içeriğine yönelik tüm bilgileri içerisinde saklayan yonga, yonga içeriğinde bulunan bilgileri radyo frekansı vasıtası ile okuyuculara aktaran anten ile anteni ve yongayı çevreleyen kaplama isimli bölümler, rfid etiketlerin bölümleridir.

 

Rfid Etiketlerin Kullanım Alanları

Rfid etiketlerin kullanılma amacı, verimliliği maksimum seviyelere çıkartmak, veri girişlerindeki olası hataları en alt seviyelere indirmek, personeli sayım işlemleri haricinde daha faydalı alanlara yöneltmek olarak sıralanmaktadır.

En belirgin kulanım sahaları içerisinde, akıllı kartlar, sesli tanımlama sistemleri, retina taraması gibi bazı biyometrik teknolojiler, barkodlar, optik karakter tanımlama sistemi ile radyo frekanslı tanımlama sistemleri yer almaktadır.

Geliştirilen rfid etiketler, güvenlik sektöründe profesyonel çözümler sunan uygulamalar olarak görülmektedir. Ayrıca, geliştirilmiş aktif rfid etiketlerinin, dünya genelinde, kimlik kartı veya kredi kartı olarak kullanımda oldukları da gözlenmektedir. Personel kontrolünün sağlanmasından, ürünlerin takip edilmesine, güvenlik sektöründeki ihtiyaçların karşılanmasından, hizmet sektöründeki alanlara kadar, tüm ihtiyaçlara profesyonel çözüm sunan rfid etiketleri, barkod okuyucularının yerine geçecek ya da geçen emsalsiz çözüm odaklı sistemlerdir.


Comments are closed