Rfid Etiket Kullanım Alanları

Otomatik tanıma sistemi olan etiketler, dünya genelinde yaygın bir kullanım alanına sahip bulunmaktadırlar. Personel kontrolünün sağlanması, hayvan ve ürünlerin takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi, güvenlik sektöründeki ihtiyaçların karşılanması kullanım alanlarına örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca rfidlerin yüksek güvenliğe sahip olacak şekilde geliştirilen cinsleri, dünya genelinde kredi kartı ya da kimlik kartı olarak da kullanılmaktadır.

Rfidlerde kullanılan mikroçiplerin içerisinde saklanan seri numaraların eşsiz olması ya da diğer bir tabiri ile bahse konu numaranın dünyada hiçbir eşinin olmaması, rfid etiket kontrol sistemleri ile takip sistemlerinde güven ile kullanılmasını kaçınılmaz hale getirmektedir.


Comments are closed