Rfid Etiket Çeşitleri

Radyo frekanslarının kullanılması sureti ile otomatik tanıma işlemini yerine getiren rfid etiketler iki kategoriye ayrılmaktadır. İki kategoriye ayrılan rfid etiketler aktif ve pasif olarak bilinmektedir. Ancak pasif etiket cinsleri de kendi arasında pasif ve yarı pasif olarak iki bölümde bulunmaktadır. Dolayısı ile rfid etiket cinsleri aslen pasif yarı pasif ve aktif olarak üç çeşitte bulunmaktadır.

 

Pasif Rfid Etiket Nedir?

Pasif rfid etiketlerin kendilerin ait bir güç kaynakları bulunmamak ile birlikte, bu cins etiketler okuyuculardan aldığı güç ile çalışmaktadırlar.

Yarı Pasif Rfid Etiket Nedir?

Yarı pasif rfid etiket cinsleri, gelen sinyallerden güç almaya ihtiyaç duymayacak şekilde küçük bir pil barındırmaktadırlar. Bu etiket tipleri geniş okuma alanlarına sahip oldukları için, daha çok tercih edilmektedirler. Özelikleri sayesinde okuyucu olarak tabir edilen cihazlara cevap verme yetenekleri daha hızlıdır.


Comments are closed