Termal Etiket ile Barkod Etiketlerin Kullanım Sahaları

Barkod etiket cinsleri temel mantıkta, hızlı tüketimin meydana geldiği sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörüler, bakliyat, kuru gıda işleriyle uğraşan sektörler, hastane hizmetleri, otomasyon sektörleri, kargo firmaları, tüm gıda sektörü gibi iş sahaları yer almaktadır. Bahsedilen tüm sektörlerde yaşanılan hareketli tüketime, profesyonel çözümler sunmak maksadı ile tasarlanarak üretilen barkod etiketleri, her türlü ihtiyaca çözüm bulacak etiket cinsleridir.


Barkod Etiket Cinsleri

En fazla kullanılan ve en fazla kesim tarafından bilinen barkod etiketleri, kağıt bazlı olarak nitelendirilen etiket cinsleridir. Aslen yapışkanlı etiket olarak ifade edilse de, ürün satıcıları ve ürünü alacak olanlar tarafından ihtiyaç duyulabilecek faydalı bilgileri içeren etiket cinsleridir. Barkod etiket tipleri arasında vellum etiket, kuşe etiket, lamine termal etiket ve eco termal etiket en sık […]


Rfid Etiket Çeşitleri

Radyo frekanslarının kullanılması sureti ile otomatik tanıma işlemini yerine getiren rfid etiketler iki kategoriye ayrılmaktadır. İki kategoriye ayrılan rfid etiketler aktif ve pasif olarak bilinmektedir. Ancak pasif etiket cinsleri de kendi arasında pasif ve yarı pasif olarak iki bölümde bulunmaktadır. Dolayısı ile rfid etiket cinsleri aslen pasif yarı pasif ve aktif olarak üç çeşitte bulunmaktadır. […]


Rfid Etiket Kullanım Alanları

Otomatik tanıma sistemi olan etiketler, dünya genelinde yaygın bir kullanım alanına sahip bulunmaktadırlar. Personel kontrolünün sağlanması, hayvan ve ürünlerin takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi, güvenlik sektöründeki ihtiyaçların karşılanması kullanım alanlarına örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca rfidlerin yüksek güvenliğe sahip olacak şekilde geliştirilen cinsleri, dünya genelinde kredi kartı ya da kimlik kartı olarak da kullanılmaktadır. Rfidlerde kullanılan mikroçiplerin içerisinde […]